Kompensasjon for historiske pensjonskostnader - lov og forskrift ved Helse- og omsorgsdepartementet - Vegard Pettersen