Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Posten markerer at Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019 med et eget frimerke.