Posten gir ut frimerke med Edvard og May-Britt Moser