Kaltura API

KalturaStorageProfileProtocol (string)
Enumerations
Name Value
KONTIKI kontiki.KONTIKI
KALTURA_DC 0
FTP 1
SCP 2
SFTP 3
S3 6
LOCAL 7