Renteformler

Erhvervsøkonomi / Managerial Economics, Kjeld Tyllesen, 2013