Maria Kristoffersson Grand 2012 invigningen

Maria Kristofferson på Region Västerbotten talar om Innovative service för tillväxt