Innovativ service för tillväxt

- Här i Västerbotten arbetar vi med nya innovativa arbetssätt för att hitta lösningar för serviceproblem på landsbygden